информация по воде за 2013 год /
информация по стокам за 2013 год /
информация по воде за 2014 год /
информация по стокам за 2014 год /
информация по воде за 2015 год /
информация по стокам за 2015 год /
информация по воде за 2016 год/
информация по стокам за 2016 год /
информация по воде за 2017 год /
информация по стокам за 2017 год /
информация по воде за 2018 год/
информация по стокам за 2018 год /
информация по стокам за 2019 год /
информация по воде за 2020 год/
информация по водоотведению за 2021 год/uploads/userfiles/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%8B%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%B7%D0%B0%202021%20%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.pdf
Информация по водоснабжению за 2021 год/.

информация по водоотведению за 2022 год
/
информация по водоснабжению за 2022 год /uploads/userfiles/flash/0.pdf.