информация по воде за 2013 год /
информация по стокам за 2013 год /
информация по воде за 2014 год /
информация по стокам за 2014 год /
информация по воде за 2015 год /
информация по стокам за 2015 год /
информация по воде за 2016 год/
информация по стокам за 2016 год /
информация по воде за 2017 год /
информация по стокам за 2017 год /
информация по воде за 2018 год/
информация по стокам за 2018 год /
информация по стокам за 2019 год /
информация по воде за 2020 год/
информация по водоотведению за 2020 год /